HASE 2020. évi beszámoló

Tisztelt Egyesületi tag!

Tájékoztatom, hogy a 2021. május 22. napját megelőzően hatályban lévő  jogszabályi előírásokkal összhangban a Honvéd Aurora Sportegyesület a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet  (továbbiakban: Rendelet) hatályban léte és irányadó volta okán a HASE Küldöttközgyűlésének a tag     személyes részvételét igénylő módon történő megtartása bizonytalan volt, ezért  a Rendelet értelmében a HASE ügyvezető elnöke 2021. május 18-án  kezdeményezte az egyesület elnöksége részére az elektronikus döntéshozatalt  az alábbi tárgyban:

Napirendi pontok:

  1. HASE 2021. május 25-én 16:30-ra tervezett éves rendes beszámoló Küldöttközgyűlés határozatlan időre történő elhalasztása.
  2. Elnökségi határozathozatal arról, hogy a HASE mely döntéshozó szerve (Küldöttközgyűlés, vagy elnökség)  hozzon  döntést elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével a számvitelei törvény szerinti beszámoló és a hozzá kapcsolódó melléklet, valamint a 2021. évi tervek elfogadásáról.
  3. A 2. pontban lévő határozat alapján elektronikus döntéshozatal a HASE 2020. évi szakmai beszámolót, és PK 642-es közhasznúsági mellékletet elfogadásáról.
  4. Szavazás a Felügyelő bizottsági jelentés elfogadásáról
  5. Szavazás az éves tagdíj mértékéről
  6. Szavazás a 2021. évre vonatkozó költségvetési terv és a fő feladatokról.

A beérkezett és feldolgozott elnökségi szavazatok alapján az egyesület elnöksége 5 fő egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta:

1/2021.  (V.20.   ) számú HASE  elnökségi határozat

HASE  elnöksége, 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy mivel a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése értelmében a tag  személyes részvételét igénylő módon nem tartható meg a jogi személy döntéshozó szervének ülése , ezért a 2021. május 25. napján, 16:30 órára tervezett HASE éves rendes beszámoló Küldöttközgyűlést határozatlan időre elhalasztja és a  veszélyhelyzet feloldását követő 90. napon belül összehívja.

2/2021. (V.20. ) számú HASE elnökségi határozat

HASE  elnöksége, 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy  az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 5.§ (1) pontja szerint a jogi személy ügyvezetése (Elnökség) hozzon döntést  elektronikus hírközlő eszköz használatával, ülés tartása nélkül a HOSOSZ 2020. évi számvitelei törvény szerinti beszámoló, valamint a 2021. évre vonatkozó költségvetési terv elfogadásáról.

3/2021 (V.20.) számú HASE elnökségi határozat

HASE elnöksége 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett,   elektronikus úton határozott arról, hogy a HASE 2020.  évi szakmai beszámolót, és PK 642-es közhasznúsági mellékletet elfogadja azzal a kikötéssel, hogy a hozott elnökségi  döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napig megtartandó rendkívüli közgyűlés napirendjére tűzi határozathozatal céljából.

4/2021 (V.20.) számú HASE elnökségi határozat

HASE elnöksége 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett,  elektronikus úton hozott döntéssel elfogadja a HASE  Felügyelő bizottsági jelentését azzal a kikötéssel, hogy a hozott elnökségi  döntést  a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napig megtartandó rendkívüli közgyűlés napirendjére tűzi határozathozatal céljából.

5/2021 ( V.20.) számú HASE elnökségi határozat

HASE elnöksége 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett,  elektronikus úton hozott döntéssel úgy határozott, hogy a HASE   2021. évi tagdíja a 2020. évi .-Ft/év/tag  összegben  fogadja el és ezen döntését a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napig megtartandó rendkívüli közgyűlés napirendjére tűzi határozathozatal céljából.

6/2021 (V.20.) számú HASE elnökségi határozat

HASE elnöksége 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett,  elektronikus úton  hozott döntéssel elfogadja a HASE 2021. évre vonatkozó költségvetési tervet  és a fő feladatokat azzal a kikötéssel, hogy a hozott elnökségi  döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napig megtartandó rendkívüli közgyűlés napirendjére tűzni határozathozatal céljából.

2020 évi beszámoló

HASE PK-642 

Kategória: Egyéb