HASE beszámoló Küldöttközgyűlés 2021.05.25-én

Tisztelt Küldött!

Az érvényben lévő védelmi intézkedések változatlan hatályban léte okán, a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése értelmében az egyesület döntéshozó szervének Küldöttközgyűlése nem tartható meg olyan módon, hogy az a tag (Küldött)  személyes részvételét igényelje, ezért a 2021. május 25. napján 16.30 órára tervezett Honvéd Aurora Sportegyesület (HASE) éves rendes beszámoló Küldöttközgyűlés határozatlan időre elhalasztásra kerül.

Tájékoztatom a T. Küldöttet, hogy az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 5.§ (1) pontja szerinti felhatalmazás alapján  a HASE  ügyvezetése (Elnökség), elektronikus döntéshozatal használatával dönt az egyesület  2020. évi számvitelei törvény szerinti beszámoló és a hozzá kapcsolódó melléklet, és FB jelentés, valamint a 2021. évi költségvetési tervek elfogadásáról, melynek eredményről tájékoztatjuk a T. Küldöttet.

Tájékoztatom továbbá, hogy a hozott elnökségi  döntéseket a  veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra az elnökség rendkívüli Küldöttgyűlés napirendjére tűzi jóváhagyás céljából.

Budapest, 2021. május 20.

Üdvözlettel:

 

Marti György

HASE ügyvezető elnök

 

 

MEGHÍVÓ

Tisztelt Szakosztályvezető Úr!

Tisztelt Küldött!

A Honvéd Aurora Sportegyesület  (HASE) 2021. május 25-én, 16.30-kor  tartja beszámoló Küldöttközgyűlését, melyre a HASE elnöksége nevében tisztelettel meghívjuk.  A Küldöttközgyűlés helye: 1134 Budapest, Dózsa György út 53.,  fő épület, földszinti étterem.

Napirendi pontok:

  1. Köszöntő (Marti György HASE ügyvezető elnök)
  2. 2020. évi szakmai beszámoló, és határozathozatal (Farkas László HASE társadalmi elnök)
  3. 2020. évi pénzügyi beszámoló, PK-642-es közhasznúsági jelentés, és határozathozatal (Farkas László HASE társadalmi elnök)
  4. Felügyelő Bizottsági jelentés, és határozathozatal (Nagy László Felügyelő Bizottsági elnök)
  5. 2021. évi tagdíj megállapítása (Marti György HASE ügyvezető elnök)
  6. 2021. évi szakmai tervek, és arról történő döntés (Farkas László HASE társadalmi elnök)
  7. 2021. évi pénzügyi tervek, és arról történő döntés (Farkas László HASE társadalmi elnök)
  8. Egyebek : Koronavírus-járvány hatásai a szabadidősportra (Marti György HASE ügyvezető elnök)

Tájékoztatom, hogy a napirendhez tartozó előterjesztéseket 2021. május 17-ig elektronikus úton megküldjük a t. Szakosztályvezető úr részére, és a Küldöttek részére közzé tesszük a Honvéd Aurora Sportegyesület honlapján (www.honvedase.hu ).

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a Küldöttközgyűlés az eredeti időpontban és azt követő 1 órán belül határozatképtelen, úgy a HASE  Alapszabályának 5. § 1.3. pontjával összhangban, az eredetileg meghirdetett napirendi pontok meghagyásával, 2021. május 30-én 16.30-kor  órakor kerül megtartásra a megismételt Küldöttközgyűlés.

Tájékoztatom továbbá, hogy amennyiben a Küldöttközgyűlés  a kiírt  időpontban a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet hatályban léte és irányadó volta okán személyes részvétellel nem lenne megtartható, abban az esetben az ennek tényéről  történő tudomásszerzést követően haladéktalanul értesíteni fogjuk a Küldöttközgyűlés elhalasztásáról, és annak lehetséges új- időpontban, vagy formában  történő megtartásáról.

Budapest, 2021. május 3.

Üdvözlettel:

 

      Farkas László s.k.                                         Marti György s.k.

HASE társadalmi elnök                                    HASE ügyvezető   elnök

 

 

Kategória: Egyéb