Kirándulás a történelembe

A Honvéd Aurora Sportegyesület Természetjáró Szakosztálya,  2019. január  06-án, vasárnap megnyitja a 2019. évi túráink sorozatát.
ÉVNYITÓ TÚRA

(Kirándulás a történelembe)
TALÁLKOZÁS IDEJE: 08:30-kor
TALÁLKOZÁS HELYE: SZÉLL K.-TÉR METRO-kijárat, vagy
09.15-kor.SZÉPJUHÁSZNÉ (leánykori neve: Ságvári-liget)  PARKOLÓ, a 22-es busz megállója.

ÚTVONAL: Budaszentlőrinci pálos kolostorrom (Erdei torna) — Mária út — Z+turistaút — Hárshegyi-nyereg — Kis-Hárs-hegy — Zfkör-turistaút — Hárshegyi-körút — P-turistaút — Nagy-Hárs-hegy (454 m) Nagy Pihenő — S-turistaút — Szépjuhászné Gy.vasút megállója PARKOLÓ (ingyenölelések szétosztása és hazautazás).
Táv: 6 – 8 –10 km
Szint: 400m
Túravezetők: Betty Szilágyi, Varga Katalin és Komócsin József.

IDŐJÁRÁS: JANUÁR 06-án Vasárnap, a szombati ciklon távozásával előreláthatólag reggel még ködös lesz az időjárás, majd napsütés a legvalószínűbb, de elvétve kialakulhat egy-egy futó hózápor. A nappali csúcshőmérséklet 0 +3 °C között várható, ezért természetesen jól fogjuk érezni magunkat.
Budaszentlőrinci pálos kolostor keletkezése, fejlődése és pusztulása
A pálos rend negyedik priorja (rendfőnöke), Lőrinc kezdte el a János-hegy és a Pál-hegy (később Hárs-hegy) közötti nyeregben a kolostor építését a XIII-XIV. század fordulóján egy Szent Lőrincnek szentelt kis kápolna helyén, ahova a XIV. század első évtizedében áthelyezte a Pálos Rend központját.

pálos

1301-re elkészült az építkezés első szakasza, a kolostor végül 1310-re épült fel teljesen.
1403-ig további jelentős építkezések folytak a kolostor területén, melynek eredményeként megépült az új háromhajós, 34,5 méter hosszú és 18 méter széles templom a korábbi kolostortemplom – melyet ereklyekápolnává alakítottak át – déli oldalán. A templom főoltára a Szent Lőrinc oltár volt, tőle jobbra a Szent Kereszt oltár állt. A folyosói kápolnában volt Szent István oltára, itt helyezték el Remete Szent Pál ereklyéjét.

Az 1480-as években több építkezés is zajlott a kolostorban, amelynek akkora már korszerű csatornarendszere volt.  1486-ban a déli oldalon új kápolna épült és két évvel később a kolostor fürdőházat is kapott. 1508-ban kezdődött el a szentlőrinci kolostor új templomszentélyének építése a hozzá tartozó sekrestyével együtt, valamint egy tízszögű, csillagboltozattal fedett gyűléstermet is kialakítottak az egykori rendfőnöki kápolna helyén. A kolostor ekkorra már 15.000 négyzetméter kiterjedésével a Magyar Királyság legnagyobb kolostora volt.
Az 1526-os mohácsi vereség hírére a pálos szerzetesek elmenekültek a kolostorból és magukkal vitték szent ereklyéjüket, valamint azon értékeket, amiket hirtelen el tudtak szállítani. A törökök a kolostort tíz nap alatt teljesen kifosztották, mindent feldúltak, szétromboltak, elégett a berendezés – az összes könyv megsemmisült a könyvárban – a fosztogatók összetörték a szobrokat, szétverték az oltárokat. Szent Pál síremlékének vörös márvány fedlapját lelökték és három darabra törték. A fedlapot ma a Budapesti Történeti Múzeumban őrzik a legnagyobb töredéken két angyal emeli az égbe Remete Szent Pál lelkét, ahol már azt az Atya várja.
Az elhagyott szentlőrinci kolostor a török hódoltság ideje alatt az enyészet martalékává vált, ahova a törökök 1686-os kiűzését követően sem tértek vissza a pálosok. A kolostor faragott köveit  a környékbeli építkezésekhez hordták el, 1827-ben már csak embermagasságig álltak a falak….
Boldog Báthory László és a Biblia első magyar fordítása
A XV. század második felében a szentlőrinci kolostorban élt Boldog Báthory László a világból kiábrándulva belépett a pálos rendbe és további életét a hittudományoknak szentelte. Mivel zavarta a rendház vendégektől zajos élete, így a perjel engedélyével felköltözött a kolostor melletti hegyen található barlangba, ahol húsz évet töltött. Ott készítette el 1470 körül a Biblia első magyar fordítását és látta el azt magyar nyelvű magyarázattal. Ez a híres Bátori Biblia, mely a hivatalos álláspont szerint elveszett a történelem viharaiban, de részleteket más kódexek készítői beemeltek belőle. A vezekléstől és böjtöléstől elgyengült szerzetes élete vége felé visszaköltözött a kolostorba, ahol rövidesen elhunyt. A kolostor templomában, a Szent István oltár előtt temették el.

Kategória: Egyéb