Katonafutó

Szakosztályvezető: Kiss Alajos 06 20 529 0019

E-mail: hasekatonafutok@gmail.com

 

 

 

 

 

2023. decemberében lemondott a szakosztály vezetői tisztségéről Sándor Miklós szakosztályvezető. A Katonafutó Szakosztály gyűlés Kiss Alajost korábbi szakosztályvezetőt választotta a tisztségre, amit a HASE  egyesület Alapszabálya értelmében  az egyesület elnöksége elfogadott és nevezett személyt megbízta a szakosztályvezetői feladat ellátásával.

1/2024 (I.24.) számú elnökségi határozat

A Honvéd Aurora Sportegyesülete 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a HASE Alapszabály 5.§ 3. pont értelmében, a szakosztály gyűlés választása alapján akként döntött, hogy Kiss Alajost (született: Kaposvárott, 1970.06.16-án) 2025. január 18. napjáig megbízza a szakosztályvezetői feladatok ellátásával.

 

HASE Katonafutók szakosztály pénzügyi és szakmai beszámolója 2022

Szakosztály bemutatása: A katonafutók története nem a Honvéd Aurora Sportegyesületben kezdődött. Az a felszámolt  Katonafutók Sportegyesületből alakult 2002-ben. A szakosztály jogelőd egyesületének elnöke Papp József ezredes/nyá. ezds. volt. A megszüntetett civil  szervezet egy szakosztályos egyesületként működött  és elsősorban a hosszútávfutás, illetve  az emlékfutások jellemezték. Számos, emlékezetes kihívás fémjelezte a volt sportegyesület és tagjainak munkáját.

Az egyesületnek az ország minden helyőrségéből volt tagja, akik kizárólag katonák lehettek. A csapatba történő bekerülést komoly elvárásokhoz kötötték. Abban az időben az emlékfutások nagyon népszerűek voltak. Egy-egy emlékfutásba történő bekerülés komoly feltételekhez volt kötve. A sikerek ellenére 2002-ben az egyesület vezetése és közgyűlése úgy döntött, hogy a Katonafutók Sportegyesület vagyonával és tagságával olvadjon be a Honvéd Aurora Sportegyesületbe, mint szakosztály, amit a HASE Küldöttközgyűlés elfogadott.

A létrehozott    szakosztály elnöke Gárdos Vilmos nyá. alezredes lett. A megalakult szakosztály folytatni kívánta az elődök emlékfutás jellegű sportmunkáját, de sajnos,  kettő egymást követő évben is meghiúsult a tervezett elgondolás, ami arra világított rá, hogy a régi út már járható, és nem ilyen fajta szolgáltatást kell nyújtani a tagok számára.

Ezek után a HASE Katonafutók Szakosztály „örökölt” tagsága passzív lett. Felismerve az ébren alvó sportéletet az akkori szakosztály vezetése megkezdte a szakosztály felrázását.

A szakosztályba kezdett visszatérni az élet és egyre több  utcai futóversenyen vettek részt a tagok. Kiemelt rendezvény volt, a Bécs-Budapest Szupermaratonon és  az Ukočani-Taszár emlékfutáson való részvétel. Az utcai futók körében – létezéséig –  népszerű volt az említett  Szupermarton, melyen a HASE több 4 fős váltót is indított, de  2009-ben Sárosi Gyula alezredes  egyéni versenyszámban teljesítette az ember feletti 320 km-es távot.

A szakosztály vezetésében Vakán Gyula nyá. alezredes váltotta Gárdos Vilmost nyá. alezredest. Az új vezetés folytatta az elődök munkáját és egy nagyobb fokozatra kapcsoltak. A szakosztályban elkezdődött egyfajta aktivitás. 2008-ban a szakosztály megrendezte a CrossKovácsi futóversenyt.  A rendezés viszont igazolta, hogy a szakosztály mögött még nincs elég erő és mozgósítható tagság, illetve összefogás.

A szakosztály tagjai az atlétika utcai- és terep, illetve mezei futásokra, egyes tagok pedig az ultra futásokat részesítettik előnybe.

A szakosztály a 2010-es években a futás mellett gondolt a tagság gyermekeire, a leendő utánpótlásra is és ennek szellemében 2009-ben megrendezte Budapest helyőrség katona családok sportnapját az egyesület Túraevezős vízi bázisán

2009-ben a szakosztály irányítását Ott Gábor alezredes vette át. Az új szakosztály vezetés hozzálátott a szakosztály újra szervezéséhez. A közel 70 fős tagság 39 passzív tagját – a HASE alapszabályával összhangban – törölte. A volt alapító egyesületi tagok közül csak páran maradtak a szakosztályban. Megkezdődött a tagtoborzás és ezzel egy új fejezet nyílt a szakosztály életében.

A szakosztály a 2010-es években a futás mellett gondolt a tagság gyermekeire, a leendő utánpótlásra is és ennek szellemében 2009-ben megrendezte Budapest helyőrség katona családok sportnapját az egyesület Túraevezős vízi bázisán a Hajógyári – szigeten.

  1. év folyamán az aktív tagok száma 15 fővel nőtt, ebből összesen 13 fő aktív hivatásos katona erősítette az egyesületet. A szakosztályértekezleten résztvevő tagok elfogadták az éves tagdíj évenkénti ütemezett emelését, amivel a szakosztály anyagi helyzetének jövőbeni megerősítésére is szavaztak. 2009 jelentős eredménye volt a HASE és a Budapest Sportiroda közötti – a mai napig érvényben lévő – megállapodás megkötése, ami alapján a HASE futók jelentős kedvezménnyel vehetnek részt a BSI versenyeken. Ez évente mintegy 8-12 futóversenyt jelent, melyből külön ki kell emelni a Balaton Szupermaraton 193 km-es távját.

2010-14. években jelentősen nem változott a tagok száma, ezért  a szakosztály létszáma 40 fő körül mozgott, melynek jó része aktív hivatásos katona, a többi sporttárs pedig nyugállományú katona vagy az MH  ellátási körbe tartozó családtag volt. 2013. évtől kezdődően a HASE Katonafutók Szakosztály tagja lett a Magyar Atlétikai Szövetségnek, ami a MASZ versenyengedélyével utat nyitott a kihívást keresők számára a különböző atlétikai országos bajnokságok utcai és ultra futószámaira is.

A szakosztály futói a hazai versenyeken kívül évente több alkalommal részt vettek a bécsi, a zágrábi, a szarajevói, valamint az újvidéki félmaratoni és maratoni versenyeken is. 2015-2017 között jelentősebb bővülés következett be a taglétszánban, a Honvédelmi Minisztériumból 15 új hivatásos és köztisztviselő, valamint 5 civil sporttárs lépett be a szakosztályba. 2015. évben a HASE szerepet vállalt az ország borvidékein átívelő Nemzeti Bormaratonon a Biatorbágy – Dömsöd közötti szakasz éjszakai teljesítésével. A Budapesti Honvéd SE Szabadidősport Szakosztályának 2017-es megalakulása tovább biztosította a BHSE  sportlétesítményeinek használatát a Katonafutó szakosztály tagjainak, ami egy további jele volt a HASE és a BHSE közöti szoros együttműködésnek.

A szakosztály nevéből adódóan a tagok legkedveltebb időtöltése a futás.  A futás egyszerűségét a hasznossága múlja felül. A szakosztályban elsősorban továbbra is a hosszútávfutás a fő időtöltés, de vannak ultrafutók és ironman-ek is, akik az ember feletti teljesítményeket, kihívásokat keresik. A szakosztályban azok is megtalálják számításaikat, akik csak amatőr sportkedvelők és hasznos időtöltésnek a futást választják. A szakosztály 2008-tól a Budapest Sportiroda égisze alatt rendezett Balaton Szupermaraton (BSZM) hosszútávú futóversenyen a csapatépítés és a tiszta verseny szellemében eddig minden évben rajthoz állt. Többen egyéniben – Sipos Sándor nyá. ezds.  és Tóth Csaba alez. sokszoros részvevője a versenynek –, de csapatban vagy párban is sokan futották már le az embert próbáló távot. Ennek a sportéletnek csak egy hibája van, hogy a tagok önállóan, külön – külön vesznek részt a versenyeken és szinte nem is találkoznak egymással, mert mindenki magával van elfoglalva. Nem igazán csapatként élik meg a tagok a  sportolást,  inkább mindenki a saját egyéni eredményeit hajszolja és igyekszik túlszárnyalni.

A 2010 – 2016 közötti években számos egyéni és csapatszintű dobogós helyezést értek el a Katonafutók, erős és egészséges versenyszellem jellemezte a HASE  futókat, egymást inspirálva edzettek, versenyeztek.   2017-ben Ott Gábor alez. szakosztályvezető átadta a stafétát Kiss Alajos alezredesnek, aki tagja az egyesületnek és a tagság új elnökséget választott és folytatta a munkát.

Fontos tudni, hogy egy egyesület sportéletét nagyban befolyásolja a tagok  sportolási hajlandósága, amit a vezetés és a közösség tud fenntartani és növel, ha kell.  Sajnos a tagok más irányú elfoglaltsága, a katonai hivatásból eredő egyéb elkötelezettségek miatt érezhető volt a „kemény mag” korábbi hajtóerejének gyengülése, így új irányt kellett keresni. Ekkor vette kezdetét az egységes arculat, öltözet kialakítása, valamint kezdtek rendszeressé válni a rendezvények előtti közös bemelegítések, fotózkodások, ami erősítette a csapatszellemet.

Kiss Alajostól – szolgálati feladatai miatt – a vezetést 2019-ben Sándor Miklós őrnagy vette át, aki folytatta a megkezdett változtatásokat, így intenzívebb lett a szakosztály kommunikációja a Facebook-on, ami tovább egyszerűsítette az eseményekhez kötődő kommunikációt. Sajnos a 2020-as évben kitört COVID-19 járvány erősen visszavetette a sportolási lehetőségeket az országban, ami érintette a tagságot is.

Gyorsan megtanulta a tagság a szájat és az orrot eltakaró maszk viselését. A veszélyhelyzet alatt több életbeléptetett védelmi intézkedés látott napvilágot, ami  korlátott szabott, ezért visszaestek az események, de így is kijelenthető, hogy a szakosztály fennmaradt, és a vezetőség sikerrel egyengeti a várva várt „újranyitás” előkészületeit.

A szakosztály vezetése egész évben folyamatosan, szervezett keretek között biztosítja tagjai számára a rendszeres sportolást.  Ez mellett a HASE mindig is kereste az együttműködési és támogatási lehetőségeket, amivel a tagok számára kedvezményes nevezési feltételeket lehetett teremteni. Ilyen a már említett Budapest Sportirodával (BSI) 2009-ben kötött megállapodás, a HM és a HOSOSZ sportcélú pályázatai, vagy a Generali Alapítvány Fuss2017-2019 pályázati támogatása is. A szakosztályban végzett sportmunka kiváló alapot ad a katona állomány számára a Magyar Honvédség sportbajnokságain (mezei futás, járőr, háromtusa és 54-es kihívás) való szerepléshez és a fizikai követelményeknek történő megfeleléshez.

Az utóbbi években a szakosztály tagjai az MH sportbajnokságain több alkalommal   dobogós helyezéseket értek el. A szakosztály szervezte Budapesten és biztosította a futókat a Honvédelmi Országfutás a Magyarok Egészségéért elnevezésű rendezvényhez a Budapesti Honvéd Sportegyesület sportlétesítményében. Kép: BHSE, HOME futás. A szakosztályban, összhangban az egyesület alapszabályával megvalósításra kerül a katonák kiképzési kereteken kívüli fizikai felkészítés támogatása, a sportolási feltételek szervezett és rendszeres biztosítása

A katonák futottak éjjel, nappal, síkterepen, hegyen, barlangban, mezőn szedik a lábukat.

 

csapt éremmelfutófeszt

BSZM csap
HASE lányok

Kiváló eredményeket értek el a HASE  futók a Balaton Szupermaratonon.

Eredmények megtekinthetők itt:Balaton szupermaraton

SipiSipos Sándor egyéni futó

Balt csapatHASE férfi váltó

HASE vegyesHASE vegyes