Természetbarát

Szakosztályvezető: Nagy László, telefon:  1- 477-0336, 30-349-1545

Nagy Laci

HASE TBSz 2024. évi TÚRATERVE

HASE TBSz 2023.évi TÚRATERVEI (TELJES)

Természetbarát Szakosztály

A Természetbarát Szakosztály több tagja alapítója volt  a Honvéd Aurora Sportegyesületnek. Az alapítás évében természetjárók az evezős szakosztályban, mint a természeti környezet kedvelői, a Szárazföldi Túrázó  Szakkörként került megalapításra.  A természetjárók, amikor még mint szakkör voltak jelen az egyesületben szoros együttműködésben  voltak  túraevezősökkel, akik maguk is  aktív túrázók. A természetjárás utáni igény rövid idő alatt szükségessé tette egy önálló szakosztály létrehozását, ahol már egész évben biztosított volt a tagok számára az aktív rekreáció. A természetjárás önálló Természetbarát Szakosztályként 1973-ban jelenik meg a Honvéd Aurora Sportegyesületben. Sajnos a szakosztály alapítói ma már nem élnek. A szakosztály legrégebbi  tagjai, akik ma is aktívak Südi Éva, Jakab Sándorné (Maya) és Czuczka Árpád túratársak és a szakosztályvezető Nagy László nyá. ezredes.

A HASE Természetbarát Szakosztály szakosztályvezetői a megalapítástól napjainkig: Szűcs Imre,Hegyessy Árpád,  Kurusta János, Farkas László, Balogh Béláné (Irénke), és a jelenlegi vezető: Nagy László Gerő sporttárs, aki egyben az egyesület felügyelő bizottságának elnöke is. A szakosztály aktivitását igazolja, hogy már a kezdetekben éves szinten több mint 50   túrát szerveztek  tagjaik számára. Az évek bizonyították, hogy a szakosztály rendezvényeivel, túramozgalmaival jól szolgálja a természetjárást és a honvéd hagyományápolást.

Napjainkban a szakosztály tagok az országot behálózó turista utakon 70-80 túrán is részt vesznek, ami kiváló teljesítmény.

A legnépszerűbb túrák egyike a Nőnapi  hóvirágnéző túra a Pilisben, ami immár 20 éve kiemelt programja az egyesületnek. A képen egy nőnapi túrán résztvevők csoportja látható

A szakosztály az erdei sétákon túl elsősorban az állomány fizikai képességeinek fejlesztését támogató  programok szervezését  helyezte előtérbe. A szakosztály fennállása óta  az évfordulós túrák meghatározó szerepet töltenek a tagság életében. Az 1848-49-es Forradalom és szabadságharc 140. évfordulóján történelmi múltunk emlékezetes és dicső napja emlékére beindította első sikeres országos érintőpontos jelvényszerző túramozgalmat a „Túrákra! Talpra Magyar!” elnevezéssel.  Az események évfordulóján és helyszínein másfél év alatt lehetett 3 fokozatban teljesíteni a túrákat.

Hasonlóan kiemelt rendezvény az 1956-os forradalom és szabadságharc küzdelmeit, szellemiségét és emberi sorsait hozta közelebb a ma turistájához a „Mindent a hazáért!” 56-os emlék-túrasorozat. A Budapesti Természetbarát Sportszövetség honlapjáról ez a túrafüzet is kinyomtatható. A túra végrehajtása az igazolófüzet alapján egyénileg vagy csoportosan történhet. Minden végrehajtott túra az igazolófüzetben jelzett helyen bélyegzéssel vagy a helyszínen készített egyéni fénykép későbbi beragasztásával igazolható. A bronzjelvény érintőpontjai: Recsk, Szeged, Budapest, Kaposvár, Székesfehérvár, Miskolc, Mosonmagyaróvár, Salgótarján és Kiskunmajsa /56-os Emlékmúzeum/ Az iskolások és a fiatalok részére kidolgoztunk egy külön túrasorozatot a budapesti történelmi helyszínek bejárására, és az események megismertetése céljából.

A Rákóczi szabadságharc zászlóbontásának 300. évfordulója alkalmából újabb történelmi túrasorozat került kidolgozásra és meghirdetésre „Cum Deo pro Patria et libertate!”

Ez a szabadságharc (1703-1711) a feudális Magyarország legnagyobb szabadságküzdelme, nemzeti történelmünk jeles eseménye volt. Bronz jelvényt kaphatott az a sporttárs, aki 12 pontot gyűjtött össze. Ezüst jelvényre jogosult volt az, aki húsz pontot gyűjtött össze és arany jelvényben az részesül, aki az emlékhelyek felkeresését a 300. évfordulóján az események következetes sorrendjében hajtja végre. A jelvényeket a túrafüzet bemutatásával, vagy beküldésével, minden évben, december hónapban igényelhetik meg.

A szakosztály 2008-ban életre hívta a Magyar Honvédség állománya részére a HASE 20 km-es teljesítmény túrát. Ez a program több mint a túra és természetjárás, ezért kiválóan alkalmas az állomány fizikai képességeinek fejlesztésére és szintentartására. A teljesítmény túra nyitott, azon bárki részt vehet. A Magyar Természetbarát Szövetsége is  szerepelteti éves  túra programjai között a kihívást. A rendezvényen résztvevők száma volt amikor  meghaladta a 150 főt is.2010-ben 124 fő induló sporttárs regisztráltatta magát, melyből 118 teljesítette a túrakiírást.

A rajt és a cél Hűvösvölgyben a Gyermekvasút végállomásán volt. A teljesítménytúrán résztvevők a túrakiírás útvonalán több ismeretlen katona sírját keresték fel, és elhelyezték a nemzeti szalagból készült kegyeleti szalagcsokrot. A Budapesti Természetbarát Szövetség Elnöksége a 2009.

Közgyűlésén „Természetjárás fejlesztéséért arany fokozat” c. kitűntetés adott át a szakosztályvezető helyettesnek – aki aranyjelvényes túravezető – Balogh Béláné sporttársnak. A szakosztály aktív életét jól mutatják az elmúlt évek   statisztikai adatai, amit a jelen kiadvány terjedelme miatt a teljesség igényével  nem  lehet  bemutatni.

Az elmúlt ötven  év alatt a  túrázók közül  sokan   megszerezték az MTSZ minősített  arany-, ezüst- és bronzjelvényét. Az Országos kék-túrát többen is teljesítették. Közülük kiemelkedik teljesítményével Balogh Béláné, aki többször is teljesítette az elmúlt negyven év alatt.

A HASE és a Természetbarát Szakosztály életének fontos eseménye volt, amikor 1985. má­jus 19-én turisták, természetbarátok, a természetet kedvelők és érdeklő­dők jelenlétében a Frankhegyen, ünnepélyesen megnyitották az  újjáépített Kolacskovszky turis­taházat.  A Honvéd Aurora Sportegyesület a budapesti katonai szervezetek — különösen az akkori építő alakulatok — és a „Vertikum” Kisszövetkezet összefogásával szinte a semmiből, alig három év alatt „varázsolta” újjá a turistaházat.  Az építésben részt­vevők önzetlen támogatásának és kétkezi munkájának gyümölcseként valósult meg a cél. Mindösszesen mintegy 10 millió Ft értékű társadalmi munka, anyag és esz­köz volt szükséges ahhoz, hogy a turistaház a természetjárók rendel­kezésére álljon. A HASE 1989-ben átvette a Frankhegyi turistaház üzemeltetését és az egyesület tulajdonába került.

Sajnos az ingatlan tulajdonjogának megszerzése több munkával járt mint haszonnal. Az ezredfordulóra oda jutott az egyesület, hogy a küldöttközgyűlés jóváhagyásával eladja az ingatlant, mert nem tudta fenntartani a turistaházat. A turistaházat a leendő tulajdonos (2000-ben) földig rombolta és a kor színvonalának megfelelő ingatlant épített helyette.

 Az utóbbi tíz évben az éves Túraprogram alapján meghirdetjük túráinkat a MH Kulturális Központ programjában, melyek száma évente 50-60 túra. Akiknek kedvük van, (akkor is, ha nem tagjai még a szakosztályunknak) részt vehetnek túráinkon. Éves tagságunk 80-9o fő között van, ennek 20 %-a  a „Stefánia” programja alapján értesült túráinkról és lett a HASE Természetbarát szakosztály tagja.

Kihasználva az internet, valamint a „Facebook” által biztosított lehetőségeket (a feltett nagyon szép tájképekkel) szélesebb körben tudjuk népszerűsíteni működésünket. 2014-től minden héten részletes elektronikus „Meghívó levélben” tájékoztatjuk tagtársainkat, vagy a jelentkezőket a következő vasárnap programjáról.

A szakosztály minden évben megrendezi – mintegy 45-60 fő részvételével –a Nőnapi  Túrát, ami nagyon kedvelt program a túrázók számára. 

Részlet a meghívóból:

Kedves és Szeretve Tisztelt Túratársak!

A meteorológiai tavasz első vasárnapján, a Nemzetközi Nőnap előtti napon – a véletlenül kialakuló találkozások eredményeként — köszönteni tudjuk a külső és belső tulajdonságokban szebb, lélekben erősebb túratársnőinket MÁRCIUS 07-én, VASÁRNAP, ugyanakkor, férfitársainkkal betartjuk azt az íratlan, — de nálunk, a természet-barátoknál fontos — szabályt, hogy a Nőket minden nap kell tisztelni, becsülni, szeretni, mert miattuk érezzük azt, hogy olyan szép, harmonikus, „formásan gömbölyű” a Világ (…vagy éppen nem)! Ezért egy szemet gyönyörködtető, nagyon kellemes, beszélgetős, de mégis tüdőtágító, vérpezsdítő útvonalat javaslok, hogy a végén legyen erőnk együtt ünnepelni! Várunk szeretettel minden HASE TBSz-tagot, valamint azokat is, akik most már nagyon-nagyon szeretnének a szakosztályunk tagjai lenni! …”

A HASE TBSz korábbi teljesítménytúráját „Katonasírok nyomában” 2014-ben teljesen átdolgoztuk, a 21,5 km-es táv mellé beiktattuk a 11,5 km-es távot is az „amatőr”, valamint az általános iskolás teljesítménytúrázók részére. 2014. szeptember 21-én már így hajtottuk végre a résztvevők nagy megelégedettségére.

A „HASE TBSz Teljesítménytúra” beépült a Teljesítménytúrázók  Minősítési Rendszerébe és a Budapest Kupa része lett.  Megrendezése nagy szervező munkát, jelentős anyagi ráfordítást is igényelt a szakosztálytól, hiszen útvonalleírást, oklevelet, emléklapot,  kitűzőt, gyümölcsöt, vagy üdítőitalt biztosítottunk. Az ellenőrző pontokon 26 fő, míg a Versenyirodán legalább 10 fő végezte el a szervezési feladatokat. Az útvonalat a jelzett turista utakon a katonasírok és a nagyon szép kilátópontok érintésével jelöltük ki, ahol szükségesnek láttuk, még szalagozással is biztosítottuk. A teljesítménytúrázóknak élményt jelentett, hogy az ellenőrző pontokon a szakosztály tagjaival találkozhattak (nem zsírkrétás jelöléssel, vagy kódszám olvasással). A képen balra: a Schmidt család Apa és fia minden évben részt vett a HASE 20  teljesítménytúrán.

2019-ben a kisgyermekes, családos túrázók részére beállítottuk a 6 km-es távot, amely nagyon népszerű lett. 2019-ben 369 fő indult közülük 130 fő a 21, 5 km-en, 179 fő 11,5 km-en, míg 60 fő ért célba a 6 km-es távon.

  1. szeptember 13-án (a koronavírus-járvány kis szünetében) tizenharmadik alkalommal rendeztük meg 159 fő részére a teljesítménytúrát, de utoljára. Bár jelentős anyagi támogatást kap a szakosztály a szervezésre „anyaegyesületünktől” a HASE-tól, viszont a MTSz és a Pilisi Parkerdő ZRt részére jelentős összegeket kell  kifizetni  a növekvő adminisztrációs terhek mellett, ezért a jövőben nem rendezi meg a teljesítménytúrát. A jövőben, minden év szeptember közepén nyílt, szervezett túrát  fog  vezetni a szakosztály mindhárom távon.

 A Természetbarát Szakosztály vezetése és túravezetői mindig nagy figyelmet fordítottak a túrák megszervezésére, új túraútvonalak felfedezésére, beillesztésére az éves túratervekbe, valamint azok bejárására. 2014-től fokozatosan kiterjesztettük a működési területünket a Budai-hegységből a Visegrádi-hegységbe, a Pilisbe, a Börzsönybe, a Cserhátra, a Mátrába. de szervezett túráinkkal már „elmerészkedtünk” az Aggteleki-karszthoz, a Zempléni-hegységbe, most 2021-ben pedig a Bakonyba is. A túraútvonalak kiválasztásánál nagyon fontos szempont, hogy újabb és újabb tájegységeket bejárva bemutathassuk a túratársainknak az adott terület szépségét, kilátópontjait, tájtörténeti érdekességeit.

A szakosztály vezette az  évente 2-3 többnapos, de egy turistaszálláshoz köthető csillagtúrákat mintegy 20-35 fővel. Ezeknek a túráknak nagyon jelentős a közösségteremtő ereje, a túratársak közötti barátságok megerősödése.

A hazai területeken kívül nagyon jó 5-6 napos túrákat szervezett a szakosztály 5 alkalommal Ausztriába, kétszer a Lengyel-Tátrába, valamint (egy utazási iroda segítségével) a Neretva-völgyébe vadvízi evezős kalandtúrára.

A belföldi, vasárnapi túrák során törekednek arra, (és a jövőben is ezt tesszük), hogy a „tájgyönyört” ne rontsa el a megtett távolság miatti fáradtság.

A 8-15 km-es túraútvonalakon mindig lehetőség van a kiválásra és a kiindulási helyre történő biztos visszaérkezésre. A kép a 2019.03.17-én a Strázsa-hegyeken készült.

Nagyon tudatos kiválasztás és felkészítést követően 2-3 évente túravezetői tanfolyamra küldünk egy-egy ambiciózus túratársunkat, hogy biztosított legyen a rátermett túravezetőkkel a fiatalítás a szakosztályban. Mindezek eredményeként az Országos Kéktúrát, csoportban, szakaszonként 10 túratársunk teljesítette, illetve két csoportunk (16 és 6 fővel) a Dél-Dunántúli Kéktúra útvonalán saját tervük szerint túráznak. Természetesen a szakosztály nem feledkezett meg a közhasznú tevékenységéről sem. Amikor lehetőség volt a MH KMH „Stefánia” terve alapján 2016-ban minden hónapban (négy alkalommal) a „Vár a vár” program szerint, illetve a Pomázi Iskola Gyerektábor részére (Kisinóci Th-tól 40-45 fő) két túrát terveztünk és vezettünk le. Felkérésre túravezetőink szívesen segítenek más természetjáró szakosztályok túráinak levezetésében, hiszen kiváló terepismerettel rendelkeznek.

 Napjaink túravezetői (ABC sorrendben):Dr. Babits Lajos, Füvessy Lajos, Komócsin József, Nagy Gerő László (szakosztályvezető), Pozder Zsuzsa (szakosztályvezető-helyettes), Sulyok Ildikó, Szöllősi Zsuzsa, Veres Zoltán.

A szakosztály vezetésének, valamint a túravezetők munkájának eredményességét, a túraútvonalak kedvelését, a természetjárás szeretetét jól mutatja a túratársak elégedettsége, öröme, az utazás fáradtságának vállalása (hiszen Kecskemétről, Érdről, Dunakesziről, Ócsáról is eljönnek… ) a „törzsgárda” (25-30 fő) rendszeres részvétele. Mivel sok túratársunk többször is elhozza felnőtt gyerekeit, sőt unokáit is a fiatalítás, a szakosztály létszámának szinten tartása így biztosított. A szakosztály vezetésének  a legnagyobb elismerés a túratársak elégedett fáradtsága, mosolya, valamit érdeklődése: Hol lesz a következő túra?

 

Szakosztályvezető-helyettes:

Pozder Zsuzsa:30-992-76-41

e-mail: pozder.zsuzsa@gmail.com

VEZETŐSÉGE ÉS A TÚRAVEZETŐK ELÉRHETŐSÉGEI

Túravezetők:

Czuczka Árpád:06-1-363-20-42

70-340-00-46

e-mail. czuczka.arpad@vipmail.hu

Komócsin József: 20-962-93-14

e-mail:kom53@t-online.hu

Pozder Zsuzsa:30-992-76-41

e-mail: pozder.zsuzsa@gmail.com

Szilágyi Betty   30-740-23-78

e-mail: erzsebet.szilagyi51@gmail.com

Varga Katalin:  20-336-12-14

vargakata8@gmail.hu

Veres Zoltán:   30-508-86-56

e-mail: tobi180@freemail.hu

HASE TBSz 2023.évi TÚRATERVEI (TELJES)